Lok Sabha - 2019 Elections

Samajwadi Janata Party(Karnataka) (SJP(K))