Assembly

Manohar Parrikar
Manohar Parrikar
Cheif Minister

Lok Sabha

Narendra Modi
Narendra Modi
Prime Minister
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi
Opposition Leader

Lok Sabha