Lok Sabha - 2019 Elections

Rashtriya Janvikas Party (Democratic) (RJP(D))