SANJEEV PANDEY

Election History

Lok Sabha - 2004 - Kanpur (Uttar Pradesh - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Kanpur(Lok Sabha-2004 ) Bharti Sarvadarshi Parishad (BSDP)