Prakash Sadashiv Pancharas

Election History

Lok Sabha - 2014 - Mumbai North East (Maharashtra - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Mumbai North East(Lok Sabha-2014 ) Maharashtra Parivartan Sena (T) (MPS(T))