Nikhil Kumar Choudhary

Born

Dec. 6, 1948 in Medinipur, Katihar, Bihar

Education

B.Sc

Election History

Lok Sabha - 2014 - Katihar (Bihar - None - Lok Sabha) Lok Sabha - 2009 - Katihar (Bihar - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Katihar(Lok Sabha-2014 ) Bharatiya Janata Party (BJP)
Katihar(Lok Sabha-2009 ) Bharatiya Janata Party (BJP)

Assets