NEPAL CHANDRA DAS

Election History

Lok Sabha - 2004 - Karimganj (Assam - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Karimganj(Lok Sabha-2004 ) Asom Gana Parishad (AGP)