Maheshwar Hazari

Election History

Lok Sabha - 2014 - Samastipur (Bihar - None - Lok Sabha) Lok Sabha - 2009 - Samastipur (Bihar - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Samastipur(Lok Sabha-2014 ) Janata Dal (United) (JDU)
Samastipur(Lok Sabha-2009 ) Janata Dal (United) (JDU)

Assets