Fagram

Election History

Lok Sabha - 2014 - Betul (Madhya Pradesh - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Betul(Lok Sabha-2014 ) Samajwadi Jan Parishad (SwJP)

Assets