Dr. Ramshankar Katheria

Born

Sept. 21, 1964 in Nagariyasarawha, Etawah, Uttar Pradesh

Education

M.A., Ph.D. Educated at Kanpur University, Uttar Pradesh

Election History

Lok Sabha - 2014 - Agra (Uttar Pradesh - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Agra(Lok Sabha-2014 ) Bharatiya Janata Party (BJP)

Assets