ASHU SHARMA URF ASHWANI SHARMA

Election History

Lok Sabha - 2004 - Kairana (Uttar Pradesh - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Kairana(Lok Sabha-2004 ) Bharatiya Janvadi Party (BJVP)