Ashok Kumar Kannaoujiya

Election History

Lok Sabha - 2019 - Robertsganj (Uttar Pradesh - None - Lok Sabha) Lok Sabha - 2014 - Robertsganj (Uttar Pradesh - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Robertsganj(Lok Sabha-2019 ) Communist Party of India (CPI) Lost 17,466
Robertsganj(Lok Sabha-2014 ) Communist Party of India (CPI)

Assets