Akshtiz Birmani

Election History

Delhi - 2020 - Trilokpuri (Delhi - East Delhi - Assembly)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Trilokpuri(Assembly-2020 ) Rashtriya Samaj Paksha (RSPs) Lost 8 191

Assets