Punjab - 2007 Assembly Elections

Samajwadi Janata Party (Rashtriya) (SJP(R))