Tej Pratap

Election History

Lok Sabha - 2019 - Mainpuri (Uttar Pradesh - None - Lok Sabha) Lok Sabha - 2014 - Maharajganj (Uttar Pradesh - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Mainpuri(Lok Sabha-2019 ) Moulik Adhikar Party (MAdP) Lost 1,730
Maharajganj(Lok Sabha-2014 ) Independent (IND)

Assets