Punjab - 2012 Assembly Elections

Rashtriya Janata Dal (RJD)