Bihar - 2005 Assembly Elections

Samajwadi Janata Party (Rashtriya) (SJP(R))