Bihar - 2005 Assembly Elections

Rashtriya Samanta Dal (RSmD)